Menu
Město Domažlice
Domažlice

Určení otcovství

3. Základní informace:

Určení otcovství se provádí k narozenému i k nenarozenému dítěti sepsáním „souhlasného prohlášení o určení otcovství“ s rodiči, kteří dosáhli 18ti let věku.U mladších rodičů je k sepsání prohlášení o určení otcovství příslušný pouze soud.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Rodiče dítěte, kteří se dostaví společně na matriku.
Pokud je jeden z rodičů cizinec a nerozumí psanému ani mluvenému projevu českého jazyka, je nutná přítomnost soudem stanoveného tlumočníka.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Plnoletost rodičů. Pokud rodičům není 18 let, sepisuje otcovství pouze soud.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobní účast obou rodičů na matrice.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Na kterékoli matrice, trvalý pobyt rodičů není rozhodující.

Kontakt na náš úřad:

Městský úřad Domažlice
správní odbor - matrika
Náměstí Míru 1 (1. patro)
344 20 Domažlice

telefon: 379 719 113, 379 719 114

úřední hodiny:
Po 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
Út zavřeno – zápis do matrik
St 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
Čt 8.00 – 11.30 12.00 – 14.00
Pá 8.00 – 11.30 12.00 – 14.00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Pokud je matka dítěte svobodná:
- rodné listy obou rodičů
- platné průkazy totožnosti obou rodičů

Pokud je matka dítěte rozvedená:
– rodné listy rodičů
- platné průkazy totožnosti obou rodičů
- rozsudek o rozvodu manželství s vyznačenou právní mocí

Pokud je matka dítěte vdova:
- rodné listy obou rodičů
- platné průkazy totožnosti obou rodičů
- úmrtní list manžela

Pokud je sepisováno otcovství před narozením dítěte, předloží matka těhotenský průkaz,

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

formuláře nejsou potřebné

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Sepsání otcovství na matrice je bezplatné. V případě, že je jeden z rodičů cizinec,je nutná přítomnost soudem stanoveného tlumočníka, V takovém případě si rodiče dítěte zajišťují tlumočníka sami a hradí jeho služby.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Zápis o určení otcovství je sepsán na počkání.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

- zákon o matrikách č. 301/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách č. 207/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 03.02.2012 občanský zákoník

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

není sankcionováno

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)