Menu
Město Domažlice
Domažlice

Krizové orgány

Proběhlo jednání Bezpečnostní rady ORP Domažlice

Datum: 18. 6. 2024

Dne 12.06.2024 se uskutečnilo plánované jednání Bezpečnostní rady ORP Domažlice. Bezpečnostní rada má stabilně 8 členů. Tvoří ji starosta a místostarosta města, tajemník úřadu, vedoucí odboru OŽP, zástupce Policie ČR, zástupce HZS ČR, velitel jednotky SDH Domažlice a referent krizového řízení MěÚ.

Bezpečnostní rada města, krizový štáb

Datum: 1. 7. 2023

V souladu se zněním zákona č. 240/2000 Sb., o Krizovém řízení, zřídil starosta města Domažlice Bezpečností radu jako koordinační orgán pro přípravu na krizové situace a Krizový štáb města jako svůj pracovní orgán k řešení krizových situací.

Informace o krizovém řízení

Datum: 17. 3. 2020

V průběhu života můžeme být svědky událostí, kterým říkáme mimořádné, protože přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují velké škody na majetku a životním prostředí. Mohou vzniknout škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy nebo jejich kombinací. Takovými událostmi mohou být např. povodeň, orkán, technologická havárie s únikem nebezpečných látek, velká dopravní nehoda, rozsáhlý požár, teroristický čin.

HASIČI A ZÁCHRANÁŘI

Datum: 6. 5. 2008

http://www.hzscr.cz/

Krizové řízení – krizové situace (KS)

Datum: 26. 4. 2005

Krizovým řízením rozumíme souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů, zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace.
Za krizovou situaci označujeme mimořádnou událost, při níž je vyhlášen některý z krizových stavů.
Krizová situace je stav, kde jsou bezprostředně ve velkém rozsahu ohroženy životy a zdraví občanů, životní prostředí, majetkové hodnoty, veřejný pořádek nebo hospodářství, případně stav vnějšího ohrožení státu jako důsledek ozbrojeného konfliktu, teroristické akce nebo jiné akce ohrožující stabilitu státu.

Složky IZS (Integrovaný záchranný systém)

Datum: 26. 4. 2005

Pro řízení opatření na ochranu životů, zdraví, majetku občanů města Domažlice a ochranu životního prostředí při mimořádných událostech,působí na území města Domažlice Integrovaný záchranný systém (IZS).
IZS tvoří systém vazeb zabezpečující koordinovaný postup záchranných,pohotovostních a odborných složek, orgánů státní správy a samosprávy,právnických a fyzických osob při likvidaci následků mimořádných událostí na území města Domažlice, jehož cílem je poskytovat účinnou pomoc postiženým a minimalizovat nepříznivé následky těchto událostí.

Úřad

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)