Menu
Město Domažlice
Domažlice

Územní studie DRAŽENOV-lok. "Nad Rejkovicemi"

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořídil tuto územní studii jako územně plánovací podklad, jak mu bylo uloženo vydaným územním plánem Draženov.

Možnost využití územní studie od: 9.1. 2017 

Aktualizace ÚS: 2.4.2024   

Výkres komunikací:

Výkres přípojky:

Výkres uliční čáry:

Úřad

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)