Menu
Město Domažlice
Domažlice

Domácí násilí

3. Základní informace:

 Osoby ohrožené domácím násilím

Životní situace:

Domácí násilí

Myslím, že je mi ubližováno ...

Fyzicky mě napadají a šikanují ...

Uráží mě, zastrašují, vyhrožují mi ...

Ničí mi moje věci ...

Znemožňují mi kontakt s přáteli a rodinou ...

Nutí mě k sexuálním praktikám, se kterými nesouhlasím...

Domácí násilí přichází od blízké osoby a děje se za zavřenými dveřmi, většinou beze svědků. Domácí násilí se opakuje a stupňuje. Oběť má stále větší strach a domov pro ni přestává být domovem...

Jak poznat domácí násilí?

Jak se proti domácímu násilí bránit?

Co dělat, pokud se něco podobného přihodí Vám nebo někomu ve Vašem okolí?

Rozhodně není na místě to tajit...

Snažte se násilí zastavit co nejdříve.

Vyhledejte pomoc odborníků.

V případě nebezpečí zavolejte policii.

V případě zranění vyhledejte lékaře a žádejte zápis do zdravotnické dokumentace.

Svěřte se přátelům, příbuzným.

Zajistěte si co nejvíce důkazů.

Krizové linky pro všeobecnou pomoc obětem domácího násilí

Občanské sdružení ACORUS – nonstop krizová linka - 283 892 772

Senior linka - 800 157 157

Bílý kruh bezpoečí - 257 317 100

DONA linka – nepřetržitá pomoc obětem domácího násilí - 251 511 313

Informace Vám poskytnou také sociální pracovníci MěÚ:

Bc. Jana Adamovská, DiS., tel. č. 379 719 283,

e-mail: jana.adamovska@mesto-domazlice.cz

Jitka Gruberová, DiS., tel. č. 379 719 289,

e-mail: jitka.gruberova@mesto-domazlice.cz

Marie Freiová, tel. č. 379 719 285,

e-mail: marie.freiova@mesto-domazlice.c

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

01.04.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)