Menu
Město Domažlice
Domažlice

Územní studie

Lísková u Nemanic - rozvojová plocha R18-OK  

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořídil tuto územní studii, jak mu bylo uloženo územním plánem (ÚP) Nemanice.

Možnost využití územní studie od:  15.02. 2022 

Registrační list (iLAS):  ÚS Lísková - rozvojová plocha R18-OK

Textová a výkresová část: