Menu
Město Domažlice
Domažlice

Regulační plán

Regulační plán REKREAČNÍ OBLAST SPÁLENEC

Po vydání ÚP Česká Kubice zůstává regulační plán RO Spálenec v platnosti. 

Podmínky prostorového uspořádání vyplývající z regulačního plánu byly před vydáním ÚP Česká Kubice prověřeny a lze je pro řešenou plochu využívat i po nabytí účinnosti ÚP
Česká Kubice.

Účinnost regulačního plánu: 12.07. 2006

Regulační plán: