Menu
Město Domažlice
Domažlice

Opatření obecné povahy 6/2016

Územní plán Domažlice

Opatření obecné povahy 6/2016 - Územní plán Domažlice
vydáno 19.10.2016
účinnost od 7.11.2016
ruší vyhlášku / opatření

3/2016 (ze dne 18.4.2016)
2/2016 (ze dne 18.4.2016)
1/2016 (ze dne 18.4.2016)
3/2009 (ze dne 18.11.2009)
4/2008 (ze dne 28.5.2008)
3/2008 (ze dne 28.5.2008)
2/2005 (ze dne 20.4.2005)
2/2001 (ze dne 24.10.2001)
24/1997 (ze dne 10.9.1997)

zrušeno opatřením 1/2020 (ze dne 24.6.2020)

 

 

Zastupitelstvo města Domažlice, jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §6, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“)

oznamuje

 

v souladu s §173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a v souladu s ustanovením § 165 odst.3 stavebního zákona

 

vydání opatření obecné povahy :

Územní plán (ÚP) Domažlice

 

Opatření obecné povahy vydalo Zastupitelstvo města Domažlice na svém 23. zasedání dne: 19.10. 2016 usnesením číslo: 1184 v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona, v platném znění a v souladu s ustanoveními § 171 a 172 správního řádu.

 

odkaz na Územní plán Domažlice ZDE

Datum vložení: 14. 12. 2016 12:30
Datum poslední aktualizace: 9. 3. 2023 8:30
Autor: Ing. Pavel Svatek

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)