Obsah

Územní plán DOMAŽLICE - úplné znění po vydání změny č.2

Zastupitelstvo města Domažlice na svém 35. zasedání dne 26. května 2021 usnesením č. 917 schválilo a vydalo změnu č.2 územního plánu Domažlice. Změna č.2 územního plánu Domažlice nabyla účinnosti dne 15.06. 2021.

Textová část

IA. Textová část - úplné znění po změně č.2 (616.34 kB) (výroková část)

Grafická část

IB. Výroková část
1 . Výkres základního členění (3.09 MB)

2. Hlavní výkres (11.09 MB)

3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (3.71 MB)

IIB. Odůvodnění

4. Koordinační výkres (28.88 MB)

 

 

 

Územní plán DOMAŽLICE - úplné znění po vydání změny č.1

Zastupitelstvo města Domažlice na svém 22. zasedání dne 24. června 2020 usnesením č. 649 schválilo a vydalo změnu č.1 územního plánu Domažlice. Změna č.1 územního plánu Domažlice nabyla účinnosti dne 15. 7. 2020.

Textová část

IA. Textová část - úplné znění po změně č.1 (výroková část)

Grafická část

IB. Výroková část
1 . Výkres základního členění (15.7. 2020)

2. Hlavní výkres (15.7. 2020)

3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (15.7. 2020)

IIB. Odůvodnění

4. Koordinační výkres (15.7. 2020)

 

 

 

Územní plán DOMAŽLICE

Zastupitelstvo města Domažlice na svém 23. zasedání dne 19.10. 2016 usnesením č. 1184 schválilo a vydalo územní plán (ÚP) Domažlice.

Územní plán Domažlice nabyl účinnosti dne 7.11. 2016.

Textová část

IA+IIA. Textová část (včetně odůvodnění)

Grafická část

IB. Výroková část
1 . Výkres základního členění

2. Hlavní výkres

3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

IIB. Odůvodnění

4. Koordinační výkres

5. Výkres širších vztahů

6. Výkres předpokládaných záborů ZPF