Menu
Město Domažlice
Domažlice

Opatření obecné povahy 1/2020

Změna č. 1 Územního plánu Domažlice

Opatření obecné povahy 1/2020 - změna č.1 Územního plánu Domažlice
vydáno 24.6.2020
účinnost od 15.7.2020
novelizuje vyhlášku 6/2016 (ze dne 19.10.2016)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou  

 

Zastupitelstvo města Domažlice, jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“)

oznamuje

v souladu s § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 stavebního zákona

vydání opatření obecné povahy:
Změna č. 1 Územního plánu Domažlice

Opatření obecné povahy vydalo Zastupitelstvo města Domažlice na svém 22. zasedání dne 24.6.2020 usnesením č. 649 v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona, v platném znění a v souladu s ustanoveními § 171 a § 172 správního řádu.

Toto opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 15.07.2020.

 

Odkaz na Změnu č. 1 Územního plánu Domažlice: ZDE

Datum vložení: 26. 10. 2020 13:00
Datum poslední aktualizace: 30. 5. 2022 10:24

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)