Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 3/2015

kterou se ruší vyhláška č. 3/2001 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Domažlice

Vyhláška 3/2015
vydána 22.4.2015
účinnost od 14.5.2015
novelizuje vyhlášku

vyhláška 3/2001 (ze dne 21.11.2001)
vyhláška 8/2002 (ze dne 23.10.2002)
vyhláška 4/2003 (ze dne 21.5.2003)
vyhláška 2/2004 (ze dne 25.2.2004)
vyhláška 4/2007 (ze dne 28.2.2007)
vyhláška 1/2008 (ze dne 27.2.2008)

je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou  

Obecně závazná vyhláška města Domažlice  č. 3/2015

kterou se ruší Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 3/2001 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Domažlice, ve znění Obecně závazných vyhlášek č. 8/2002 ze dne 23. 10. 2002, č. 4/2003 ze dne 21. 05. 2003, č. 2/2004 ze dne 25. 02. 2004, č. 4/2007 ze dne 28. 02. 2007 a č. 1/2008 ze dne 27. 02. 2008

Zastupitelstvo města Domažlice se na svém zasedání dne 22. 04. 2015 usnesením č. 216 usneslo vydat na základě § 84 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. I

Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 3/2001 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Domažlice, ve znění Obecně závazných vyhlášek č. 8/2002 ze dne 23. 10. 2002, č. 4/2003 ze dne 21. 05. 2003, č. 2/2004 ze dne 25. 02. 2004, č. 4/2007 ze dne 28. 02. 2007 a č. 1/2008 ze dne 27. 02. 2008, se ruší.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města Domažlice

 

 

JUDr. Zdeněk Novák

místostarosta města Domažlice

Datum vložení: 15. 5. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 1. 11. 2022 15:04

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)