Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 4/2007

kterou se mění vyhláška 3/2001 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

 
Vyhláška 4/2007, kterou se mění vyhláška 3/2001 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení
vydána 28.2.2007
účinnost od 3.4.2007
novelizuje vyhlášku 3/2001 (ze dne 21.11.2001)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou 3/2015 (ze dne 22.4.2015)

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA DOMAŽLICE  Č. 4/2007

KTEROU SE MĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/2001 O VYTVOŘENÍ A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA DOMAŽLICE. VE ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK Č. 8/2002, 4/2003 A 2/2004
Zastupitelstvo města Domažlice se usneslo dne 28. 2. 2007 (usnesení č. 303) vydat v souladu s ustanovením s ustanoveními § 10 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku města:
ČL. I.
1) V článku V. odst. 3. předposlední věta odstavce zní takto:

„Žádosti shromažďuje odbor finanční MěÚ, který shromážděné žádosti předá k vyhodnocení stavebnímu výboru.“

2) V článku V. odst. 5. se slova „stavební komise“ nahrazují slovy „stavební výbor“.
ČL. II.
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.


 
Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.
Datum vložení: 3. 4. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 13. 3. 2023 14:14

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)