Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 4/2003

Změna Vyhlášky o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Domažlice

Změna Vyhlášky o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Domažlice
vydána 21.5.2003
účinnost od 6.6.2003
novelizuje vyhlášku 3/2001 (ze dne 21.11.2001)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou 3/2015 (ze dne 22.4.2015)

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 4/2003

kterou se mění vyhláška č. 3/2001 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Domažlice. ve znění vyhlášky č. 8/2002
 
Zastupitelstvo města Domažlice vydává dne 21. 5. 2003 podle ustanovení § 10 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

 
Čl. I.
V článku V. odst. 3 se na konci odstavce doplňuje věta:

"V roce 2003 se vyhlašuje ještě jeden termín pro výběrové řízení k 10. 7. 2003."

 
Čl. II.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 6. 6. 2003.
Jan Látka

starosta města Domažlice

v.r.Jaroslav Bauer

místostarosta města Domažlice

v.r.
Datum vložení: 24. 6. 2003 0:00
Datum poslední aktualizace: 14. 3. 2023 8:41

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)