Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 8/2002

vyhláška 8/2002

 
Změna Vyhlášky o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Domažlice
vydána 23.10.2002
účinnost od 1.12.2002
novelizuje vyhlášku 3/2001 (ze dne 21.11.2001)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou 3/2015 (ze dne 22.4.2015)

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA DOMAŽLICE  8/2002

KTEROU SE MĚNÍ VYHLÁŠKA 3/2001 O VYTVOŘENÍ A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA DOMAŽLICE
Zastupitelstvo Města Domažlice vydává dne 23.10.2002 podle ustanovení § 10 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
ČL. I.
1.         Čl. V., odst. 2 zní:

„2. Výběrové řízení vyhlašuje svým usnesením rada města na základě podkladů zpracovaných finančním odborem MěÚ. Dle požadavku rady města tento odbor předloží vyhodnocení hospodaření fondu a dosažené věcné efekty za předchozí období.“

2.         V čl. V., odst. 3 se text „MHOS MěÚ.“ nahrazuje textem „odbor výstavby MěÚ, který zajistí jejich vyhodnocení komisí výstavby.

3.         Čl. V., odst. 4 zní:
„Vyvěšení a zveřejnění podmínek výběrového řízení zajišťuje finanční odbor MěÚ.

4.         V čl. VI., odst. 1 se text „odbor MHOS“ nahrazuje textem „finanční odbor“.
ČL. II.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.12.2002


 

 
 
Jan Látka

starosta města Domažlice

v.r.

 

 

Jaroslav Bauer

místostarosta města Domažlice

v.r.
Datum vložení: 18. 10. 2002 0:00
Datum poslední aktualizace: 8. 10. 2021 7:32
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)