Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 1/2008

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2001 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Domažlice

Vyhláška 1/2008, kterou se mění vyhláška 3/2001 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení
vydána 27.2.2008
účinnost od 31.3.2008
novelizuje vyhlášku 3/2001 (ze dne 21.11.2001)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou 3/2015 (ze dne 22.4.2015)

Obecně závazná vyhláška města Domažlice  č. 1/2008

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2001 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Domažlice ve znění obecně závazných vyhlášek č. 8/2002, 4/2003, 2/2004 a 4/2007

Zastupitelstvo města Domažlice se usneslo dne 27. 2. 2008 (usnesení č. 811) vydat v souladu s ustanovením s ustanoveními § 10 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku města:
Čl. I.
1) V článku VI. odst. 7.se doplňuje:
písm. d) položkový rozpočet předpokládaných prací
písm. e) fotodokumentaci, z níž bude patrný stav nemovitosti před zamýšlenou rekonstrukcí

2) V článku VI. odst. 10. se slova „stavební komise“ nahrazují slovy „stavební výbor“.

3) V článku VI. odst. 11. zní takto
Žádosti, které jsou nesprávně nebo neúplně vyplněné, se nevrací žadatelům k přepracování po uplynutí dne stanoveného jako poslední k podání žádosti o půjčku. Stavební výbor rozhodne o vyřazení žádosti, které jsou neúplné nebo nesprávně vyplněné. V odůvodněných případech může výbor vyzvat žadatele k doplnění žádosti.

4) V článku VII. odst. 1. se slova „radou města“ nahrazují slovy „zastupitelstvo města“.

5) V článku VII. odst. 2.se doplňuje:
písm. k) závazek uchazeče předložit při skončení čerpání půjčky fotodokumentaci, z níž budou patrné provedené stavební práce
Čl. II.

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

 

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.
Datum vložení: 13. 3. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 10. 2021 8:17
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)