Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 2/2008

stanoví čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje

Vyhláška 2/2008, kterou se stanoví čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje
vydána 26.3.2008
účinnost od 11.4.2008
novelizuje vyhlášku  
je novelizována vyhláškou Vyhláška 1/2009 (ze dne 28.1.2009)
Vyhláška 2/2010 (ze dne 18.8.2010)
Vyhláška 1/2011 (ze dne 23.2.2011)
Vyhláška 7/2011 (ze dne 19.10.2011)
Vyhláška 2/2012 (ze dne 25.1.2012)
zrušena vyhláškou Vyhláška 3/2012 (ze dne 22.2.2012)

Obecně závazná v y h l á š k a   Města Domažlice  č.2/2008

kterou se stanoví čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje

Zastupitelstvo Města Domažlice vydává dne 26.3. 2008 svým usnesením č.842 podle § 10d a § 84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 50 odst. 4 zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Výherní hrací přístroje 1) lze provozovat pouze na místech uvedených v příloze k této vyhlášce.
Čl. 2
Výherní hrací přístroje, jejichž provozování bylo povoleno před nabytím účinnosti této vyhlášky, lze provozovat po dobu platnosti vydaného povolení i na místě neuvedeném v příloze k této vyhlášce, a to za podmínek stanovených ve vydaném povolení.
Čl. 3
Výherní hrací přístroje mohou být provozovány pouze v době od 15.00 hod. do 07.00 hod.
Čl. 4
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 
Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Dalibor Kubů
místostarosta města
v.r.1) § 2 písm. e) a § 17 zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisůPříloha k Vyhlášce Města Domažlice č.2/2008

1. 28. října 85
2. B. Němcové 74
3. Baldovská 19
4. Břetislavova 99
5. Dukelská 41
6. Hájkova 479
7. Hruškova 345
8. Chodská 67
9. Komenského 5
10. Kozinova 44
11. Mánesova 569
12. Msgre. B. Staška 1
13. Msgre. B. Staška 66
14. Msgre. B. Staška 68
15. Msgre. B. Staška 69
16. Msgre. B. Staška 76
17. Poděbradova 84
18. Poděbradova 105
19. U Nemocnice 290
20. Vodní 14
21. Fastrova 148
Datum vložení: 16. 4. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 17. 3. 2023 12:52

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)