Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 2/2012

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2008 stanovující čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje

Vyhláška 2/2012, kterou se mění vyhláška č. 2/2008 stanovující čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje
vydána 25.1.2012
účinnost od 17.2.2012
novelizuje vyhlášku vyhláška 2/2008 (ze dne 26.3.2008)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou vyhláška 3/2012 (ze dne 12.2.2012 )

Obecně závazná vyhláška  Města Domažlice č. 2/2012

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2008, kterou se stanoví čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje.

Zastupitelstvo města Domažlice se na svém zasedání dne 25. 01. 2012 usnesením č. 516 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 2/2008, kterou se stanoví čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje se mění takto:

V příloze obecně závazné vyhlášky č. 2/2008, kterou se stanoví čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje se mění č. 18 z Poděbradova 105 na Poděbradova 240. 
Čl. 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
Ing. Miroslav Mach
starosta Města Domažlice
v. r.Mgr. Karel Štípek
místostarosta Města Domažlice
v. r.
Datum vložení: 2. 2. 2012 0:00
Datum poslední aktualizace: 5. 12. 2023 7:40

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)