Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 2/2010

kterou se mění vyhláška č. 2/2008 stanovující čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje

Vyhláška 2/2010, kterou se mění vyhláška č. 2/2008 stanovující čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje
vydána 18.8.2010
účinnost od 9.9.2010
novelizuje vyhlášku vyhláška 2/2008 (ze dne 26.3.2008)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou vyhláška 3/2012 (ze dne 12.2.2012 )

Obecně závazná vyhláška Města Domažlice č. 2/2010

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2008, kterou se stanoví čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje.

Zastupitelstvo města Domažlice vydává dne 18. 08. 2010 svým usnesením č. 2025 podle ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 2/2008, kterou se stanoví čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje se mění takto:

Z přílohy obecně závazné vyhlášky č. 2/2008, kterou se stanoví čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje se vypouští č. 19 U Nemocnice 290. 
Čl. 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.


 
Ing. Miroslav Mach
starosta Města Domažlice
v.r.Pavel Wolf
místostarosta Města Domažlice
v.r.
Datum vložení: 23. 8. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 13. 3. 2023 14:11

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)