Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 3/2012

stanoví čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje

Vyhláška 3/2012, kterou se stanoví čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje
vydána 22.2.2012
účinnost od 14.3.2012
novelizuje vyhlášku vyhláška 2/2008 (ze dne 26.3.2008)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou vyhláška 2/2014 (ze dne 17.12.2014)

Obecně závazná vyhláška  Města Domažlice  č. 3/2012

kterou se stanoví čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, interaktivní videoloterní terminály a technická hrací zařízení povolovaná podle § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města Domažlice se na svém zasedání dne 22. 02. 2012 usnesením č. 541 c) usneslo vydat na základě § 10 písm. a), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. I
Úvodní ustanovení
  • 1) Činností jež by mohla narušit veřejný pořádek, je provozování loterie nebo jiné podobné hry pomocí technického zařízení, které bylo povoleno na základě zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“).
  • 2) Vyhláška stanovuje místa, na nichž mohou být provozovány výherní hrací přístroje definované v ustanovení § 2 písm. e) a § 17 odst. 1 zákona o loteriích, interaktivní videoloterní terminály definované v § 2 písm. l), lokální loterijní systémy podle § 2 písm. n), sázkové hry definované v ustanovení § 2 písm. i), turnaje nebo hotovostní sázkové hry provozované pomocí karet podle § 2 písm. m) a dále jiná technická herní zařízení, povolovaná podle § 50 odst. 3 zákona o loteriích (dále jen „výherní zařízení“).
Čl. II
Účel vyhlášky
Zajištění veřejného pořádku.
Čl. III
Určení času

Výherní zařízení mohou být provozována pouze v době od 15.00 hod. do 02.00 hod.

Čl. IV
Určení míst

Výherní zařízení lze provozovat pouze na místech určených tímto článkem:
 

1. ul. 28. října 85
2. ul. B. Němcové 74
3. ul. Baldovská 19
4. ul. Břetislavova 99
5. ul. Dukelská 41
6. ul. Hájkova 479
7. ul. Hruškova 345
8. ul. Chodská 67
9. ul. Komenského 5
10. ul. Mánesova 569
11. ul. Msgre. B. Staška 68
12. ul. Msgre. B. Staška 69
13. ul. Poděbradova 240
14. ul. Vodní 14
Čl. V
Zrušovací ustanovení

Ke dni účinnosti této vyhlášky se ruší vyhláška č. 2/2008 ze dne 26.3.2008, kterou se stanoví čas a místa na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, ve znění pozdějších změn.

Čl. VI
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

Ing. Miroslav Mach
starosta Města Domažlice
v. r.


Mgr. Karel Štípek
místostarosta Města Domažlice
v. r.
Datum vložení: 12. 3. 2012 0:00
Datum poslední aktualizace: 9. 3. 2023 8:38

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)