Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 7/2011

kterou se mění vyhláška č. 2/2008 stanovující čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje

Vyhláška 7/2011, kterou se mění vyhláška č. 2/2008 stanovující čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje
vydána 19.10.2011
účinnost od 15.11.2011
novelizuje vyhlášku vyhláška 2/2008 (ze dne 26.3.2008)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou vyhláška 3/2012 (ze dne 12.2.2012 )

 

Obecně závazná vyhláška  Města Domažlice  č. 7/2011

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2008, kterou se stanoví čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje.

Zastupitelstvo města Domažlice vydává dne 19.10.2011 svým usnesením č. 425 podle ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Čl. 1
Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 2/2008, kterou se stanoví čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje se mění takto:

Z přílohy obecně závazné vyhlášky č. 2/2008, kterou se stanoví čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje se vypouští č. 17 Poděbradova 84. 
Čl. 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.


 
Ing. Miroslav Mach
starosta Města Domažlice
v.r.Mgr. Karel Štípek
místostarosta Města Domažlice
v.r.
Datum vložení: 11. 11. 2011 0:00
Datum poslední aktualizace: 9. 3. 2023 8:39

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)