Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 1/2009

vyhláška 1/2009

Vyhláška 1/2009, kterou se mění vyhláška 2/2008 stanovující čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje
vydána 28.1.2009
účinnost od 12.2.2009
novelizuje vyhlášku vyhláška 2/2008 (ze dne 26.3.2008)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou vyhláška 3/2012 (ze dne 12.2.2012 )

Obecně závazná vyhláška Města Domažlice  č. 1/2009

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2008, kterou se stanoví čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje.
Zastupitelstvo města Domažlice vydává dne 28. 1. 2009 svým usnesením č. 1259 v souladu podle ustanovení § 10d a § 84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 50 odst. 4 zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 2/2008, kterou se stanoví čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje se mění takto:

Z přílohy obecně závazné vyhlášky č. 2/2008, kterou se stanoví čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje se vypouští č. 21 Fastrova 148. 
Čl. 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 
 
Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.
Datum vložení: 23. 10. 2009 0:00
Datum poslední aktualizace: 26. 10. 2021 9:50
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)