Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 1/2011

kterou se mění vyhláška č. 2/2008 stanovující čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje

Vyhláška 1/2011, kterou se mění vyhláška č. 2/2008 stanovující čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje
vydána 23.2.2011
účinnost od 18.3.2011
novelizuje vyhlášku vyhláška 2/2008 (ze dne 26.3.2008)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou vyhláška 3/2012 (ze dne 12.2.2012 )

Obecně závazná vyhláška  Města Domažlice  č. 1/2011

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2008, kterou se stanoví čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje.

Zastupitelstvo města Domažlice vydává dne 23.2.2011 svým usnesením č. 179 podle ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 2/2008, kterou se stanoví čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje se mění takto:

Z přílohy obecně závazné vyhlášky č. 2/2008, kterou se stanoví čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje se vypouští č. 10 Kozinova 44, č. 13 Msgre B. Staška 66, č. 16 Msgre B. Staška 76. 
Čl. 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
Ing. Miroslav Mach
starosta Města Domažlice
v.r.Mgr. Karel Štípek
místostarosta Města Domažlice
v.r.
Datum vložení: 1. 3. 2011 0:00
Datum poslední aktualizace: 29. 9. 2021 7:50
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)