Obsah

Zprávy

#

Městská památková rezervace Domažlice

Účelem prohlášení historického jádra města Domažlic za památkovou rezervaci bylo zabezpečit tomuto celku zvýšenou ochranu jako významnému souboru památek, i jako urbanistickému útvaru. celý text

ostatní | 5. 5. 2010 | Autor:
#

Ochranné pásmo Městské památkové rezervace Domažlice

Ochranné pásmo Městské památkové rezervace bylo vyhlášeno dle ust. § 17, odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, rozhodnutím Okresního úřadu Domažlice - referátu kultury, čj. kult/32/1992, ze dne 29.1.1992. celý text

ostatní | 5. 5. 2010 | Autor:
#

Seznam nemovitých kulturních památek v MPR Domažlice

Obsahem seznamu jsou nemovité kulturní památky na území Městské památkové rezervace v Domažlicích včetně popisu a fotografií. celý text

ostatní | 5. 5. 2010 | Autor: