Obsah

Stránka

  • 1

Seznam nemovitých kulturních památek v MPR Domažlice

Seznam nemovitých kulturních památek v MPR DomažliceObsahem seznamu jsou nemovité kulturní památky na území Městské památkové rezervace v Domažlicích včetně popisu a fotografií.

5. 5. 2010 Zobrazit více

Ochranné pásmo Městské památkové rezervace Domažlice

Ochranné pásmo Městské památkové rezervace DomažliceOchranné pásmo Městské památkové rezervace bylo vyhlášeno dle ust. § 17, odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, rozhodnutím Okresního úřadu Domažlice - referátu kultury, čj. kult/32/1992, ze dne 29.1.1992.

5. 5. 2010 Zobrazit více

Městská památková rezervace Domažlice

Městská památková rezervace DomažliceÚčelem prohlášení historického jádra města Domažlic za památkovou rezervaci bylo zabezpečit tomuto celku zvýšenou ochranu jako významnému souboru památek, i jako urbanistickému útvaru.

5. 5. 2010 Zobrazit více

Stránka

  • 1