Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vesnická památková zóna Kanice

Vesnická památková zóna Kanice

Vesnická památková zóna v Kanicích byla prohlášena 22. září 1995 vyhláškou Ministerstva kultury č. 249, o prohlášení území historických jader vybraných obcí a jejich částí za památkové zóny.

Rozsah památkové zóny v Kanicích je vymezen hranicí, která začíná na severu u p. č. 5, vede podél p. č. 2, 21, 20, 19, 18, dále pokračuje na východní straně podél p. č. 1092, 28, obíhá p. č. 29 a 30, pokračuje podél cesty p. č. 1068, podél p. č. 46, 267, 49, 56/1, 1068, na jihu obíhá p. č. 58, vede podél p. č. 61, 63, 65, 64, kolmo přechází přes cestu p. č. 1066 a 1067, pokračuje podél p. č. 83, zde se opět láme a vede podél p. č. 90, 96, 1084, obíhá p. č. 101/1, na západě pokračuje podél p. č. 101/2, 99, kolmo přechází silnici, pokračuje podél hranic p. č. 120, 123, 126, 128, 133, 132, 135, zde se lomí a vede na severní straně podél p. č. 135, 137 a 1090 až k výchozímu bodu u p. č. 5.
 

Vesnická památková zóna Kanice

Náhled na velkou mapu je k dispozici zde

Seznam nemovitých kulturních památek ve VPZ Kanice

Kliknutím na rejstříkové číslo se zobrazí popis a fotografie památky (formát .pdf)

Číslo rejstříku

Sídelní útvar

Část obce

čp.

Památka

Ulice,nám./umístění

24443 / 4-4525

Kanice

Kanice

 

kaple

 

16393 / 4-4023

Kanice

Kanice

 

kaplička sv. Jana Nepomuckého

proti čp. 18

33446 / 4-2103

Kanice

Kanice

čp.1

zámek

 

17086 / 4-2104

Kanice

Kanice

čp.15

venkovská usedlost

 

29493 / 4-2105

Kanice

Kanice

čp.18

venkovská usedlost

 

Datum vložení: 5. 5. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 5. 5. 2010 0:00

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)