Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vesnická památková zóna Stráž

Vesnická památková zóna Stráž

Vesnická památková zóna ve Stráži byla prohlášena 22. září 1995 vyhláškou Ministerstva kultury č. 249, o prohlášení území historických jader vybraných obcí a jejich částí za památkové zóny.

Rozsah památkové zóny ve Stráži je vymezen hranicí, která začíná na severu u komunikace p.č. 910/2, vede podél této komunikace, pokračuje podél silnice p.č. 915/1, přechází silnici k p.č. 52, na východě vede podél p.č. 52, 72/1, 70/2, 69/2, obíhá p.č. 871 a 869/3, na jihu přechází komunikaci p.č. 965, obíhá p.č. 842/1, vede podél p.č. 838, 944, 835/1, 74/2, 13, na západě přechází cestu p.č. 838, obíhá p.č. 80, pokračuje podél p.č. 335, 915/1, 836/5, 331/1, 328, přechází cestu p.č. 916/2, 327/2, na severu vede podél p.č. 935, 47, 42, 41/1, 39, 35, 32, 30, 26/2 k výchozímu bodu.

 

Vesnická památková zóna Stráž

Náhled na velkou mapu je k dispozici zde

Seznam nemovitých kulturních památek ve VPZ Stráž

Kliknutím na rejstříkové číslo se zobrazí popis a fotografie památky (formát .pdf)

Číslo rejstříku

Název okresu

Sídelní útvar

Část obce

čp.

Památka

Ulice,nám./umístění

30320 / 4-2226

Domažlice

Stráž

Stráž

 

kaplička

náves

19549 / 4-2229

Domažlice

Stráž

Stráž

čp.35

venkovská usedlost

 

Datum vložení: 5. 5. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 5. 5. 2010 0:00

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)