Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vesnická památková zóna Pocinovice

Vesnická památková zóna Pocinovice

Vesnická památková zóna v Pocinovicích byla prohlášena 22. září 1995 vyhláškou Ministerstva kultury č. 249, o prohlášení území historických jader vybraných obcí a jejich částí za památkové zóny.

Rozsah památkové zóny v Pocinovicích je vymezen hranicí, která začíná na severu u p. č. 25/2, pokračuje podél p. č. 31/3, 44, přechází komunikaci p. č. 5142/2, hranice se láme a vede podél p. č. 36, obíhá p. č. 53, pokračuje podél p. č. 63, obíhá p. č. 44, přechází p. č. 5143/1, vede podél p. č. 67, přechází p. č. 5144/1, pokračuje podél p. č. 73, 4885, přechází p. č. 5239, na východě vede podél p. č. 88, 107/2, 64, 114/2, 116, 5129/24, 80, 135, 140, 139, přetíná cestu p. č. 5226/1, na jihu pokračuje podél cesty p. č. 5226/1, obíhá p. č. 153, pokračuje podél p. č. 157, 161/2, 168/1, 176/1, 281/1, 27/2 k p. č. 192, pokračuje podél p. č. 192, 195, 201, 220/2, obíhá p. č. 27, pokračuje po východní straně p. č. 5213/1 (silnice), přetíná ji a jde podél p. č. 263, jde podél potoka p. č. 5229/1, přetíná ho, vede podél p. č. 156, 157 k silnici p. č. 5180, přechází ji a potok p. č. 5228, obíhá p. č. 287, pokračuje p. č. 5130/2, 165/2, na západě vede podél p. č. 294/1, 297, 1440/3, kolmo přetíná pozemek obecní komunikace sousedící s p. č. 315 a jde po západní až severozápadní straně p. č. 221, 718, 414/1, láme se severním směrem a jde po západní a severozápadní straně p. č. 327/2, 335, 328/2, kolmo přetíná silnici a potok p. č. 315 a 5228/1 a pokračuje po severních stranách p. č. 4846/1, 7, 8, kolmo přetíná p. č. 5213/1 (silnice), láme se k jihu a jde po východní straně této parcely až k výchozímu bodu.
 

Vesnická památková zóna Pocinovice

Náhled na velkou mapu je k dispozici zde

Seznam nemovitých kulturních památek ve VPZ Pocinovice

Kliknutím na rejstříkové číslo se zobrazí popis a fotografie památky (formát .pdf)

Číslo rejstříku

Název okresu

Sídelní útvar

Část obce

čp.

Památka

Ulice,nám./umístění

26096 / 4-2183

Domažlice

Pocinovice

Pocinovice

 

 

kostel sv. Anny

náves

12429 / 4-4822

Domažlice

Pocinovice

Pocinovice

 

kaple Bolestné P. Marie

 

S od obce v lese Dobrá Voda

28172 / 4-2184

Domažlice

Pocinovice

Pocinovice

čp.47

venkovská usedlost

 

23716 / 4-2186

Domažlice

Pocinovice

Pocinovice

čp.123

venkovská usedlost

Datum vložení: 5. 5. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 5. 5. 2010 0:00

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)