Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vesnická památková zóna Trhanov

Vesnická památková zóna Trhanov

Vesnická památková zóna v Trhanově byla prohlášena 22. září 1995 vyhláškou Ministerstva kultury č. 249, o prohlášení území historických jader vybraných obcí a jejich částí za památkové zóny.

Rozsah památkové zóny v Trhanově je vymezen hranicí, která začíná na severu u p. č. 73/1, 243, 72/3, obíhá p. č. 76, na východě vede podél p. č. 69, 72/1, obíhá p. č. 204, vede podél p. č. 68/2, přechází potok p. č. 1822, vede podél něj zpět k p. č. 44/1, pokračuje podél p. č. 44/1, 44/2, obíhá p. č. 1793, přechází komunikaci p. č. 1636, na jihu vede podél silnice p. č. 1636, pokračuje dál podél p. č. 50, 61/18, 40/1, 40/2, 289, přetíná cestu p. č. 48, pokračuje podél p. č. 38/11, 57/33, rybník p. č. 52, přetíná p. č. 57/34, vede podél p. č. 57/1, 1702/6, 56/2, na západě vede podél p. č. 1638, 339, přechází silnici p. č. 1644/1 a 813, pokračuje podél komunikace p. č. 523/2, přechází silnici p. č. 1636/1, pokračuje podél komunikace p. č. 127/61, na severu pokračuje podél komunikace p. č. 127/10, přechází komunikaci p. č. 1603 a podél p. č. 1/3, 1/7, 73/2 a 73/1 vede k výchozímu bodu.
 

Vesnická památková zóna Trhanov

Náhled na velkou mapu je k dispozici zde

Seznam nemovitých kulturních památek ve VPZ Trhanov

Kliknutím na rejstříkové číslo se zobrazí popis a fotografie památky (formát .pdf)

Číslo rejstříku

Název okresu

Sídelní útvar

Část obce

čp.

Památka

Ulice,nám./umístění

17087 / 4-2240

Domažlice

Trhanov

Trhanov

 

výklenková kaplička

na rozcestí

16137 / 4-2241

Domažlice

Trhanov

Trhanov

 

boží muka

nad vsí při silnici k Domažlicím

25217 / 4-2238

Domažlice

Trhanov

Trhanov

čp.1

zámek

západní okraj vsi směrem Klenčí p. Čerchovem 

Datum vložení: 5. 5. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 5. 5. 2010 0:00

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)