Menu
Město Domažlice
Domažlice

Městská památková zóna Poběžovice

Městská památková zóna Poběžovice

Městská památková zóna Poběžovice byla prohlášena 22. září 1995 vyhláškou Ministerstva kultury č. 250, o prohlášení území historických jader vybraných měst a jejich částí za památkové zóny.

Městská památková zóna Poběžovice

Městská památková zóna Poběžovice byla prohlášena 22. září 1995 vyhláškou Ministerstva kultury č. 250, o prohlášení území historických jader vybraných měst a jejich částí za památkové zóny.

Hranice památkové zóny v Poběžovicích začíná na severní straně Nádražní ulice p. č. 889, vede podél její jižní strany, na východní straně vede podél východní strany téže parcely, na jižní straně pokračuje podél severní strany Masarykovy ulice p. č. 888, p. č. 77/1, kde se láme jižním směrem, obíhá p. č. 77/1, pokračuje podél p. č. 74, 73, 72/2, kolmo přechází p. č. 900, pokračuje podél p. č. 69, 68, 66/1, 65, 64, 63, 61, 59 a 57, obíhá p. č. 52, přechází silnici p. č. 901, pokračuje podél p. č. 266, 263, 262, 261, 921, 260/2, 260/1, 256, 255, obíhá p. č. 254, na západní straně hranice vede podél p. č. 252, 919, pokračuje podél p. č. 289, 298, 296, kolmo přechází silnici p. č. 904, vede podél p. č. 476, 478, přechází přes p. č. 934/1, obíhá p. č. 934/2 a stáčí se k severu, na severní straně vede podél p. č. 936/7, 936/2, 936/3, 936/4, 936/5, 936/6 a p. č. 501/1, dále vede podél východní strany silnice p. č. 901, obíhá p. č. 8 k výchozímu bodu v Nádražní ulici p. č. 889.
 

mapa

   Náhled na velkou mapu je k dispozici zde.
 

Seznam nemovitých kulturních památek v MPZ Poběžovice

Kliknutím na rejstříkové číslo se zobrazí popis a fotografie památky (formát .pdf)
 

Číslo rejstříku
Název okresu
Sídelní útvar
Část obce
čp.
Památka
Ulice,nám./umístění
Domažlice
Poběžovice
Poběžovice
 
 
kostel Panny Marie
náměstí Míru
Domažlice
Poběžovice
Poběžovice
 
socha sv. Jana Nepomuckého
mezi kostelem a farou
25974 / 4-2181
Domažlice
Poběžovice
Poběžovice
 
 
sloup se sochou Korunování P. Marie
 
Domažlice
Poběžovice
Poběžovice
 
kašna
náměstí Míru
Domažlice
Poběžovice
Poběžovice
čp.1
zámek
náměstí Míru
49804 / 4-5148
Domažlice
Poběžovice
Poběžovice
čp.2
měšťanský dům
náměstí Míru
Domažlice
Poběžovice
Poběžovice
čp.6
měšťanský dům
 náměstí Míru
11303 / 4-5073
Domažlice
Poběžovice
Poběžovice
čp.7
měšťanský dům
 náměstí Míru
Domažlice
Poběžovice
Poběžovice
čp.36
správní stavba
náměstí Míru
Domažlice
Poběžovice
Poběžovice
čp.50
měšťanský dům
náměstí Míru
Domažlice
Poběžovice
Poběžovice
čp.54
fara
 náměstí Míru
Domažlice
Poběžovice
Poběžovice
čp.64
městský dům
Šandova
Domažlice
Poběžovice
Poběžovice
čp.138
venkovský dům
 Spojenecké náměstí
Datum vložení: 5. 5. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 5. 5. 2010 0:00

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)