Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vesnická památková zóna Klenčí pod Čerchovem

Vesnická památková zóna Klenčí pod Čerchovem

Vesnická památková zóna v Klenčí pod Čerchovem byla prohlášena 22. září 1995 vyhláškou Ministerstva kultury č. 249, o prohlášení území historických jader vybraných obcí a jejich částí za památkové zóny.

Rozsah památkové zóny v Klenčí pod Čerchovem je vymezen hranicí, která začíná na severu u p. č. 1819/2, jde východním směrem po severních stranách p. č. 138/5, 105, 108, 138/2, 1783/10, 1783/9, 1783/7, 1783/8, 1796/4, přetíná p. č. 2419/4 a silnici p. č. 2419/3, vede podél p. č. 2419/5 na konec p. č. 211, na východě vede podél cesty p. č. 2451/1, na jihu pokračuje podél cesty p. č. 2666/1 až k p. č. 49/3, kterou obíhá, a pokračuje podél komunikace p. č. 601/3 a 2451/2, 2419/7, přechází silnici p. č. 2419/3, pokračuje podél komunikace p. č. 2421, na severozápadě vede podél komunikace p. č. 2656, přechází silnici p. č. 2429/2 a dostává se k výchozímu bodu.
 

Vesnická památková zóna Klenčí pod Čerchovem

Náhled na velkou mapu je k dispozici zde

Seznam nemovitých kulturních památek ve VPZ Klenčí pod Čerchovem

Kliknutím na rejstříkové číslo se zobrazí popis a fotografie památky (formát .pdf)

Číslo rejstříku

Název okresu

Sídelní útvar

Část obce

čp.

Památka

Ulice,nám./umístění

23507 / 4-2119

Domažlice

Klenčí pod Čerchovem

Klenčí pod Čerchovem

 

kostel sv. Martina

na návsi

44701 / 4-2122

Domažlice

Klenčí pod Čerchovem

Klenčí pod Čerchovem

 

boží muka

při rozcestí ke vsi a k Domažlicím

20541 / 4-2121

Domažlice

Klenčí pod Čerchovem

Klenčí pod Čerchovem

čp.4

pošta

na návsi 

20363 / 4-2120

Domažlice

Klenčí pod Čerchovem

Klenčí pod Čerchovem

čp.98

fara

na návsi 

103513

Domažlice

Klenčí pod Čerchovem

Klenčí pod Čerchovem

čp.127

městský dům

při cestě na

Datum vložení: 5. 5. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 5. 5. 2010 0:00

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)