Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 16/1997

o zřízení městské policie v Domažlicích

Vyhláška o zřízení městské policie v Domažlicích
vydána 10.9.1997
účinnost od 26.9.1997
novelizuje vyhlášku  
je novelizována vyhláškou 10/1998 (ze dne 26.11.1998)
1/1999 (ze dne 20.1.1999)
4/2001 (ze dne 21.11.2001)
10/2002 (ze dne 20.11.2002)
zrušena vyhláškou 6/2008 (ze dne 28.8.2008)

VYHLÁŠKA MĚSTA DOMAŽLICE  16/1997

o zřízení městské policie v Domažlicích
Městské zastupitelstvo v Domažlicích schválilo dne 10.9.1997 na základě § 36 odst. 1 písm. f) a zákona č.367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 1 odst. 1, § 3 odst.1 a § 27 zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Městské zastupitelstvo zřizuje městskou policii v Domažlicích (dále jen městskou policii) .
Čl. 2
(1) Při výkonu své funkce se pracovníci .městské policie strážníci (dále jen strážníci) řídí povinnostmi stanovenými zákonem ČNR č.553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Při výkonu své funkce využívají strážníci oprávnění stanovených zákonem ČNR č.553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 3
Řízením městské policie pověřuje městské zastupitelstvo zástupce starosty.
Čl. 4
(1) Strážníci prokazují svou příslušnost k městské policii stejnokrojem s odznakem obecní policie, identifikačním číslem a názvem "Městská policie Domažlice".

(2) Podrobnosti o stejnokroji, jakož i jeho nošení upravuje zvláštní vyhláška městského zastupitelstva č. 2/1992.
Čl. 5
Počet strážníků městské policie se stanoví na 12, celkový počet pracovníků městské policie se stanoví na 14.
Čl. 6
(1) Zrušují se vyhlášky:

a) Vyhláška č.l/1992, o zřízení městské policie v Domažlicích

b) Vyhláška č.3/1992, kterou se mění a doplňuje Vyhláška č.l/1992, o zřízení městské policie v Domažlicích;

c) Vyhláška č.2a/1993, kterou se mění a doplňuje Vyhláška č.l/1992, o zřízení městské policie v Domažlicích, ve znění vyhlášky č. 3/1992 ;

d) Vyhláška č.13/1994, kterou se mění a doplňuje Vyhláška č.l/1992, o zřízení městské policie v Domažlicích, ve znění vyhlášky č. 3/1992 a 2a/1993,

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnů ode dne vyhlášení.
 
Jaroslava Wollerová

starostka města

v.r.Ing. František Budka

zástupce starostky města

v.r.
Datum vložení: 29. 9. 1997 0:00
Datum poslední aktualizace: 26. 10. 2021 9:43
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)