Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 1/1999

Změna Vyhlášky o zřízení městské policie v Domažlicích

Změna Vyhlášky o zřízení městské policie v Domažlicích
vydána 20.1.1999
účinnost od 12.2.1999
novelizuje vyhlášku 16/1997 (ze dne 10.9.1997)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou 6/2008 (ze dne 28.8.2008)

VYHLÁŠKA  1/1999,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 16/1997 o zřízení městské policie v Domažlicích, ve znění vyhlášky č. 10/1998
Městské zastupitelstvo v Domažlicích schválilo dne 20. 1. 1999 na základě § 36 odst. 1 písm. f) a zákona č.367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 1 odst. 1, § 3 odst. 1 zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Vyhláška č. 16/1997 o zřízení městské policie, ve znění vyhlášky č. 10/1998, se mění v článku 5, takto: Počet strážníků městské policie se stanoví na 12, celkový počet pracovníků městské policie se stanoví na 14. 
Čl. 2
Závěrečná ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnů od vyhlášení.Jan Látka

starosta města

v.r.Jiří Herbrik

zástupce starosty města

v.r.
Datum vložení: 15. 2. 1999 0:00
Datum poslední aktualizace: 1. 10. 2021 7:30
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)