Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 4/2001

Změna Vyhlášky o zřízení městské policie v Domažlicích

Změna Vyhlášky o zřízení městské policie v Domažlicích.
vydána 21.11.2001
účinnost od 23.11.2001
novelizuje vyhlášku 16/1997 (ze dne 10.9.1997)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou 6/2008 (ze dne 28.8.2008)

V Y H L Á Š K A   4/2001

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 16/1997 o zřízení městské policie v Domažlicích.

Zastupitelstvo města v Domažlicích schválilo usnesením číslo 713/2001, dne 21.11.2001 na základě § 84 odst. 2 písm. i) a zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v souladu s § 1 odst. 1, § 3 odst.1 a § 27 zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Vyhláška č. 16/1997 o zřízení městské policie se mění v článku 3, takto: Řízením městské policie pověřuje zastupitelstvo města místostarostu pana Dalibora Kubů
 
Čl. 2
Závěrečná ustanovení.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.Jan Látka

starosta města
Dalibor Kubů

místostarosta města
Datum vložení: 26. 11. 2001 0:00
Datum poslední aktualizace: 5. 12. 2023 7:48

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)