Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 10/1998

vyhláška 10/1998

Změna Vyhlášky o zřízení městské policie v Domažlicích
vydána 26.11.1998
účinnost od 27.11.1998
novelizuje vyhlášku 16/1997 (ze dne 10.9.1997)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou 6/2008 (ze dne 28.8.2008)

VYHLÁŠKA 10/1998,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 16/1997 o zřízení městské policie v Domažlicích
Městské zastupitelstvo v Domažlicích schválilo dne 26. 11. 1998 na základě § 36 odst. 1 písm. f} a zákona č.367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 1 odst. 1, § 3 odst. 1 a § 27 zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Vyhláška č. 16/1997 o zřízení městské policie se mění v článku 3 takto:”Řízením městské policie pověřuje městské zastupitelstvo zástupce starosty pana Jiřího Herbrika.”
Čl. 2
Závěrečná ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Jan Látka

starosta města

v.r.Jiří Herbrik

zástupce starosty města

v.r.
Datum vložení: 30. 11. 1998 0:00
Datum poslední aktualizace: 14. 3. 2023 8:21

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)