Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 10/2002

o zřízení městské policie v Domažlicích

Změna Vyhlášky o zřízení městské policie v Domažlicích
vydána 20.11.2002
účinnost od 9.12.2002
novelizuje vyhlášku 16/1997 (ze dne 10.9.1997)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou 6/2008 (ze dne 28.8.2008)

VYHLÁŠKA  10/2002,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 16/1997 o zřízení městské policie v Domažlicích, ve znění vyhlášky č.10/1998, 1/1999, 4/2001.
Zastupitelstvo města v Domažlicích vydává dne 20.11.2002, na základě § 84 odst. 2 písm. i) a zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 1 odst. 1, § 3 odst.1 a § 27 zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Vyhláška č. 16/1997 o zřízení městské policie se mění v článku 3, takto: Řízením městské policie pověřuje zastupitelstvo města

místostarostu pana Pavla Wolfa.
Čl. 2
Závěrečná ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Jan Látka

starosta města

v.r.Jaroslav Bauer

místostarosta města

v.r.
Datum vložení: 18. 12. 2002 0:00
Datum poslední aktualizace: 13. 3. 2023 14:53

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)