Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 3/2014

kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/1993 o zákazu prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků

Vyhláška 3/2014
vydána 17.12.2014
účinnost od 6.1.2015
novelizuje vyhlášku vyhláška 3/1993 (ze dne 22.4.1993)
vyhláška 9/1993 (ze dne 2.9.1993)
vyhláška 5/1994 (ze dne 27.6.1994)
vyhláška 9/1994 (ze dne 29.8.1994)
vyhláška 1/2003 (ze dne 19.2.2003)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou  

Obecně závazná vyhláška  č. 3/2014

kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/1993 o zákazu prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků, č. 9/1993, kterou se mění a doplňuje 3/1993, č.5/1994, kterou se mění a doplňuje č. 3/1993, č. 9/1994-úplné znění vyhlášky o zákazu prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků a obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o stejnokroji Městské policie Domažlice a jeho nošení

Zastupitelstvo města Domažlice se na svém zasedání dne 17.12. 2014 usnesením č. 99 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Obecně závazná vyhláška č. 3/1993 o zákazu prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků se ruší.
Obecně závazná vyhláška č. 9/1993, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.3/1993 o zákazu prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků, se ruší.
Obecně závazná vyhláška č.5/ 1994, kterou se se mění a doplňuje vyhláška č.3/1993 o zákazu prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků ve znění vyhlášky č. 9/1993, se ruší.
Obecně závazná vyhláška č. 9/1994 o zákazu prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků - úplné znění, se ruší.
Obecně závazná vyhláška č.1/2003 o stejnokroji Městské policie Domažlice a jeho nošení se ruší.
Čl. 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.Ing. Miroslav Mach
starosta Města Domažlice
v.r.JUDr. Zdeněk Novák
místostarosta Města Domažlice
v.r.
Datum vložení: 7. 1. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 29. 9. 2021 9:27
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)