Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 1/2003

o stejnokroji Městské policie Domažlice a jeho nošení

 
Vyhláška o stejnokroji Městské policie Domažlice a jeho nošení
vydána 19.2.2003
účinnost od 27.3.2003
novelizuje vyhlášku  
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou 3/2014 (ze dne 17.12.2014) 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA DOMAŽLICE  Č. 1/2003

O STEJNOKROJI MĚSTSKÉ POLICIE DOMAŽLICE A JEHO NOŠENÍ
 Zastupitelstvo města Domažlice se na svém zasedání dne 19. 2. 2003 usnesením č. 78 rozhodlo vydat, podle ustanovení § 10 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, ve znění podějších předpisů a na základě § 27, odstavce 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku
ČL. 1
(1) Stejnokroj strážníka Městské policie Domažlice tvoří tyto kombinace:

a)  - černá brigadýrka s modrobílou šachovnicí po jejím obvodu a odznakem Městské policie 1) 
      - bleděmodrá košile pilotka s krátkým nebo s dlouhým rukávem s nášivkou Městská policie Domažlice na záloktí levého rukávu a odznakem Městské policie s identifikačním číslem na pravé straně prsou 2) 
      - černá kravata se sponou nebo rozhalenka
      - tmavě modré kalhoty
      - černé ponožky a černé polobotky
b)  - černá brigadýrka s modrobílou šachovnicí po jejím obvodu a odznakem Městské policie 1)
      - tmavě modrá polokošile s nápisem Městská policie s nášivkou Městské policie Domažlice na levém rukávu a odznakem Městské policie s identifikačním číslem na pravé straně prsou 2)
      - tmavě modré kalhoty
      - černé ponožky a černé polobotky
c)  - obě tyto kombinace lze podle potřeby a v souvislosti s povětrnostními podmínkami
       doplnit černou bundou koženou nebo textilní s nášivkou Městské policie Domažlice na záloktí levého rukávu a odznakem Městské policie s identifikačním číslem na pravé straně prsou, popřípadě svetrem černé barvy s nášivkou Městské policie Domažlice na záloktí levého rukávu nebo vestou černé barvy s nápisem Městská policie, černým kulichem a zimní obuví
d)  - černá baseballová čepice s nápisem Městská policie
      - černá kombinéza s nápisem Městská policie s nášivkou Městské policie Domažlice na záloktí levého rukávu a odznakem Městská policie s identifikačním číslem na pravé straně prsou
      - černé kanady
 e)  - tmavě modré sako s nášivkou Městské policie Domažlice na záloktí levého rukávu
       - tmavě modrá košile
       - černá kravata se sponou
       - šedé kalhoty s lampasem
       - černé ponožky a polobotky
(2) Stejnokroj popsaný v bodě e) je určen pro strážníka pověřeného plněním některých úkolů při řízení obecní policie 3) (dále jen velitel) a jeho zástupce
ČL. 2
(1) Strážníci jsou povinni nosit vždy při výkonu služby stejnokroj

(2) Mimo službu se povoluje nošení stejnokroje pouze při přepravě do a ze zaměstnání

(3) Jednitlivé kombinace částí stejnokroje určuje velitel Městské policie, jeho zástupce, popřípadě velitel směny
ČL. 3
Zrušuje se vyhláška č. 2/1992 o stejnokroji městské policie v Domažlicích a jeho nošení.
 
ČL. 4
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem po dni jejího vyhlášení.

Jan Látka

starosta města

v.r.Pavel Wolf

místostarosta města

v.r. 
1) § 11 vyhlášky č. 88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii ve znění pozdějších předpisů
2) § 9 z. č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů
3) § 3 odst. 2 z. č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů
Datum vložení: 25. 3. 2003 0:00
Datum poslední aktualizace: 14. 3. 2023 8:42

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)