Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 6/2004

ruší vyhlášku o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin

Vyhláška, která ruší vyhlášku o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin
vydána 15.12.2004
účinnost od 5.1.2005
novelizuje vyhlášku 11/1993 (ze dne 11.10.1993)
14/1995 (ze dne 29.6.1995)
18/1995 (ze dne 20.12.1995)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou  

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA DOMAŽLICE č. 6/2004,

kterou se ruší vyhláška č. 11/93 ve znění vyhlášek č. 14/95 a 18/95 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin
Zastupitelstvo města Domažlice se usneslo dne 15. prosince 2004 (usnesení č. 787) vydat v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. i) zákona 128/2000 Sb., o obcích , ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku města:
 
Čl.1
Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 11/93 ve znění vyhlášek č. 14/95 a 18/95 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin se ruší.
Čl. 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2005.
Jan Látka

starosta města Domažlice

v.r.
Jaroslav Bauer

místostarosta města Domažlice

v.r.
Datum vložení: 6. 1. 2005 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 3. 2023 12:41

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)