Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 18/1995

vyhláška 18/1995

Změna Vyhlášky o příspěvku na částečnou úhradu
neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin
vydána 20.12.1995
účinnost od 1.1.1996
novelizuje vyhlášku 11/1993 (ze dne 11.10.1993)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou 6/2004 (ze dne 15.12.2004)

VYHLÁŠKA  18/1995

kterou se mění a doplňuje
Vyhláška o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin
Městské zastupitelstvo v Domažlicích se usneslo dne 20.12.1995 vydat na základě § 16 zákona č.367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, toto obecně závazné nařízení:
Čl. I
Vyhláška o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin č.ll/1993, ve znění vyhlášky č.14/1995 se mění a doplňuje takto:

V Čl. 1 se výše příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin stanoví takto:

"a) u mateřských škol - 150,- Kč

b) u školní družiny - 70,- Kč"
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 1996.

Jaroslava Wollerová

starostka města

v.r.Ing. František Budka

zástupce starostky města

v.r.
Datum vložení: 1. 1. 1996 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 10. 2021 12:40
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)