Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 14/1995

vyhláška 14/1995

Změna Vyhlášky o příspěvku na částečnou úhradu
neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin
vydána 29.6.1995
účinnost od 29.6.1995
novelizuje vyhlášku 11/1993 (ze dne 11.10.1993)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou 6/2004 (ze dne 15.12.2004)

V Y H L Á Š K A  14/1995

kterou se mění a doplňuje
Vyhláška o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin
Městské zastupitelstvo v Domažlicích se usneslo dne 29. 6. 1995 vydat na základě § 16 zákona č.367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, toto obecně závazné nařízení:
čl. I
Vyhláška o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin č. 11/1993 se mění a doplňuje takto:

1. V článku 2 se vypouští formulace "na účet ČS Domažlice č.19-3000054-328/0800".

2. V článku 2 se zrušuje číslování odstavců.
čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Jaroslava Wollerová

starostka města

v.r.Ing. František Budka

zástupce starosty města

v.r.
Datum vložení: 28. 6. 1996 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 10. 2021 12:40
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)