Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 9/2002

o čistotě a veřejném pořádku v Domažlicích

Změna vyhlášky o čistotě a veřejném pořádku v Domažlicích
vydána 23.10.2002
účinnost od 1.12.2002
novelizuje vyhlášku 20/1997 (ze dne 10.9.1997)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou 6/2005 (ze dne 1.1.2006)

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA DOMAŽLICE   9/2002

kterou se mění vyhláška 20/1997, o čistotě a veřejném pořádku v Domažlicích, ve znění vyhlášky 1/2000 a vyhlášky 2/2000

Zastupitelstvo města Domažlice vydává dne 23.10.2002 podle ustanovení § 10 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. I.
VYHLÁŠKA MĚSTA DOMAŽLICE č. 20/1997 o čistotě a veřejném pořádku v Domažlicích ze dne 10.9.1997 ve znění vyhlášky 1/2000 ze dne 17.5.2000 a vyhlášky 2/2000 ze dne 20.9.2000 se mění takto:

1. V čl. 1 odst. 2 písm e) se text „organizačního odboru“ nahrazuje textem „kanceláří starosty

2. V čl. 2 odst. 1 se text „Technické služby města Domažlic jako organizace“ nahrazuje textem „Domažlické technické služby spol. s r.o. (dále jen „Technické služby“) jako společnost

3. V čl. 4 odst. 1 se text „odbor místního hospodářství“ nahrazuje textem „odbor správy majetku

4. V čl. 9 odst. 1 se text „odboru místního hospodářství“ nahrazuje textem „příslušného odboru MěÚ

5. V čl. 9 odst. 1 se text „stavebního úřadu při vydání stavebního povolení“ nahrazuje textem „dle příslušných předpisů

6. V čl. 12 odst. 2 se text „MHOS“ nahrazuje textem „správy majetku

7. V čl. 12 odst. 3 se text „MHOS“ nahrazuje textem „správy majetku
 
Čl. II.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.12.2002Jan Látka

starosta města Domažlice

v.r.Jaroslav Bauer

místostarosta města Domažlice

v.r.
Datum vložení: 11. 12. 2002 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 10. 2021 9:45
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)