Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 5/2003

vyhláška 5/2003

Změna vyhlášky o čistotě a veřejném pořádku v Domažlicích
vydána 25.6.2003
účinnost od 16.7.2003
novelizuje vyhlášku 20/1997 (ze dne 10.9.1997)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou 6/2005 (ze dne 1.1.2006)

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA DOMAŽLICE  č. 5/2003

kterou se mění a doplňuje vyhláška č.20/1997 o čistotě a veřejném pořádku v Domažlicích, ve znění vyhlášekč. 1/2000, č. 2/2000 a č. 9/2002
Zastupitelstvo města Domažlice vydává dne 25.6.2003 v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a c) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška"):
Čl. I
Čl. 15 vyhlášky se doplňuje o odstavec č. 7, který zní:

"Na veřejném prostranství města Domažlice a v Havlovicích je povolen pohyb psů pouze na krátkém vodítku u nohy."
Čl. II
Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se ruší vyhláška č. 2/2000.
Čl. III
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem po vyhlášení.

Jan Látka

starosta města

v.r.Jaroslav Bauer

místostarosta města

v.r.
Datum vložení: 24. 7. 2003 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 10. 2021 9:45
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)