Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 4/2009

mění vyhlášku 9/2003 o místním poplatku z ubytovací kapacity

Vyhláška 4/2009, kterou se mění vyhláška 9/2003 o místním poplatku z ubytovací kapacity
vydána 18.11.2009
účinnost od 1.1.2010
novelizuje vyhlášku vyhláška 9/2003 (ze dne 19.11.2003)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou vyhláška 4/2010 (ze dne 8.12.2010)

Obecně závazná vyhláška Města Domažlice  č. 4/2009

kterou se mění obecné závazná vyhláška č. 9/2003 o místním poplatku z ubytovací kapacity.
Zastupitelstvo města Domažlice vydává dne 18. 11. 2009 usnesením č. 1615 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 9/2003 o místním poplatku z ubytovací kapacity se mění takto:

Z Čl. 2 se vypouští:
„a to v lázeňských místech nebo místech soustředěného turistického ruchu.“

Čl. 6 zní:
„Sazba poplatku činí 6,- Kč za každé využité lůžko a den.“

Z Čl. 7 se vypouští:
písm. b) „ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření“.
Následující odstavce jsou označeny písmeny b), c), d)
Čl. 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2010.

 

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
 
 
Pavel Wolf
místostarosta města
Datum vložení: 14. 12. 2009 0:00
Datum poslední aktualizace: 17. 3. 2023 12:56

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)