Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 3/2011

o místním poplatku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Vyhláška 3/2011, kterou se mění vyhláška 7/2010 o místním poplatku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
vydána 20.4.2011
účinnost od 7.6.2011
novelizuje vyhlášku vyhláška 7/2010 (ze dne 8.12.2010)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou vyhláška 5/2012 (ze dne 20.6.2012)

Obecně závazná vyhláška Města Domažlice č. 3/2011

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.  
Zastupitelstvo města Domažlice se na svém zasedání dne 20. 4. 2011 usnesením č. 263 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Obecně závazná vyhláška č. 7/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství se mění takto:

Odstavec 1

Čl. 6 Sazba poplatku v odstavci (2) se mění text a zní takto:
Poplatek za užívání veřejného prostranství roční paušální částkou za vyhrazení trvalého parkovacího místa o rozměru 10 m2 činí na území :
a) městské památkové rezervace a vnitřní památkové ochranné pásmo režim A 36.500,-Kč
b) vnější památkové ochranné pásmo režim B 18.000,-Kč
c) ostatní části města 10.000,-Kč

Odstavec 2

Mění se příloha č. 1. Nová příloha č. 1 je nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky.
Čl. 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
 


Ing. Miroslav Mach
starosta Města Domažlice
v. r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta Města Domažlice
v. r.
 
Nová příloha č. 1

Prostranství


Můžete si stáhnout přílohu č.1 ve větším rozlišení
Datum vložení: 15. 9. 2011 0:00
Datum poslední aktualizace: 21. 3. 2023 14:12

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)