Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 2/1996

vyhláška 2/1996

Vyhláška, kterou se mění a doplňuje Vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 5/1993 ve znění vyhlášky 14/1993 a 17/1995
vydána 26.6.1996
účinnost od 11.7.1996
novelizuje vyhlášku 5/1993 (ze dne 27.5.1993)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou 13/2003 (ze dne 19.11.2003)

2/1996

Vyhláška, kterou se mění a doplňuje Vyhláška o místním poplatku za užívaní veřejného prostranství č.5/1993, ve znění vyhlášky č. 14/1993 a č.17/1995

Městské zastupitelstvo v Domažlicích se usneslo dne 26.6.1996 vydat na základě § 16 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s §4 zákona č.565/1990 Sb. o místních poplatcích toto obecně závazné nařízení :

čl. 1
Vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č.5/1993, ve znění vyhlášky č. 14/1993 a č.17/1995 se mění a doplňuje takto:

V Čl. 4 písm. d) zní:

"d) stánkový prodej :
- mimo prostory náměstí Míru a kasáren 20,- Kč/m2/den
- náměstí Míru 100,- Kč/m2/den
- místní prodejci náměstí Míru 50,- Kč/m2/den
- v kasárnách 100,- Kč/m2/den
- místní prodejci v kasárnách 50,- Kč/m2/den
- Vavřinecká pouť a jiné významné trhy:
- mimo prostor náměstí Míru 100,- Kč/m2/den
- na náměstí Míru 100,- Kč/m2/den
- na náměstí Míru s ukázkou řemeslné výroby 10,- Kč/m2/den
čl. 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnů ode dne vyhlášení.


 
Jaroslava Wollerová
starostka města
v.r.Ing. František Budka
zástupce starostky města
v.r.
Datum vložení: 10. 7. 1996 0:00
Datum poslední aktualizace: 14. 3. 2023 15:58

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)