Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 17/1995

vyhláška 17/1995

Vyhláška, kterou se mění a doplňuje Vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 5/1993 ve znění vyhlášky 14/1993
vydána 8.11.1995
účinnost od 1.12.1995
novelizuje vyhlášku 5/1993 (ze dne 27.5.1993)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou 13/2003 (ze dne 19.11.2003)

Vyhláška 17/1995

Vyhláška, kterou se mění a doplňuje Vyhláška o místním poplatku za užívaní veřejného prostranství č.5/1993, ve znění vyhlášky č. 14/1993
Městské zastupitelstvo v Domažlicích se usneslo dne 8.11.1995 vydat na základě § 16 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, toto obecně závazné nařízení :
čl. 1
Vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č.5/1993, ve znění vyhlášky č. 14/1993 se mění a doplňuje takto:

V Čl. 4 písm. d) zní:
"d) stánkový prodej
- mimo prostory náměstí 20,- Kč/m2/den
- náměstí Míru 100,- Kč/m2/den
- místní prodejci náměstí Míru 50,- Kč/m2/den
- Vavřinecká pouť a jiné významné trhy
- mimo prostor náměstí 80,- Kč/m2/den
- na náměstí 100,- Kč/m2/den
- na náměstí s ukázkou řemeslné výroby 10,- Kč/m2/den"
čl. 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.12.1995


 
Jaroslava Wollerová
starostka města
v.r.Ing. František Budka
zástupce starostky města
v.r.
Datum vložení: 30. 10. 1995 0:00
Datum poslední aktualizace: 14. 3. 2023 8:45

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)