Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 14/1993

vyhláška 14/1993

Vyhláška, kterou se mění a doplňuje Vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
vydána 11.10.1993
účinnost od 26.10.1993
novelizuje vyhlášku 5/1993 (ze dne 27.5.1993)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou 13/2003 (ze dne 19.11.2003)

14/1993

Vyhláška, kterou se mění a doplňuje Vyhláška o místním poplatku za užívaní veřejného prostranství 5/1993
 
Městské zastupitelstvo v Domažlicích se usneslo dne 11.10.1993 vydat na základě § 16 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, toto obecně závazné nařízení :
čl. 1
Vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č.5/1993 se mění a doplňuje takto:

1) čl. 4 se doplňuje o písm. h), které zní:
"h) vyhrazená trvalá parkovací místa pro osobní automobily do 10 m2

městská památková rezervace 12 000,- Kč/rok
památkové ochranné pásmo
diferencovaný režim A 10 000,- Kč/rok
památkové ochranné pásmo
diferencovaný režim B 8 000,- Kč/rok
ostatní části města 6 000,- Kč/rok
čl. 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnů ode dne vyhlášení.


 
Jaroslava Wollerová
starostka města
v.r.Zdeněk Slačík
zástupce starostky města
v.r.
Datum vložení: 27. 10. 1993 0:00
Datum poslední aktualizace: 14. 3. 2023 7:54

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)