Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 11/1998

vyhláška 11/1998

Vyhláška, kterou se mění a doplňuje Vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 5/1993 ve znění vyhlášky 14/1993, 17/1995 a 2/1996
vydána 16.12.1998
účinnost od 10.1.1999
novelizuje vyhlášku 5/1993 (ze dne 27.5.1993)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou 13/2003 (ze dne 19.11.2003)

11/1998

Vyhláška, kterou se mění a doplňuje Vyhláška č.5/1993 o místním poplatku za užívaní veřejného prostranství ve znění vyhlášky 14/1993, 17/1995 a 2/1996

Městské zastupitelstvo v Domažlicích schválilo dne 16.12.1998 podle § 16 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 4 zákona č.565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :

čl. 1
Vyhláška města Domažlice č. 5/1993 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve znění vyhlášky 14/1993,17/1995 a 2/1996 se mění takto:

Doplňuje se článek Čl.10:

Reklamní poutače se nezpoplatňují v podloubí domů na náměstí Míru a Kostelní ulici.
čl. 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnů ode dne vyhlášení.


 
Jaroslava Wollerová
starostka města
v.r.Jiří Herbrik
zástupce starostky města
v.r.
Datum vložení: 5. 1. 1999 0:00
Datum poslední aktualizace: 14. 3. 2023 16:07

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)