Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 1/2000

vyhláška 1/2000

Změna Vyhlášky o čistotě a veřejném pořádku v Domažlicích
vydána 17.5.2000
účinnost od 2.6.2000
novelizuje vyhlášku 20/1997 (ze dne 10.9.1997)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou 6/2005 (ze dne 1.1.2006)

VYHLÁŠKA 1/ 2000

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 20/1997 o čistotě a veřejném pořádku v Domažlicích

Městské zastupitelstvo schválilo dne 17.5.2000 na základě § 14 a § 36 odst. 1 písm. t) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 
Čl. 1
1. Do čl. 18 se vkládá odstavec (2), který zní:

,,(2) V místech vymezených odstavcem 1 je taktéž zakázáno jednání směřující k vyhledávání nebo využití sexuálních služeb."

2. Stávající odstavec (2) se přečíslovává na odstavec (3).
 
Čl. 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnů ode dne vyhlášení.Jan Látka

starosta města

v.r.
Jiří Herbrik

zástupce starosty města

v.r.
Datum vložení: 16. 6. 2000 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 10. 2021 12:19
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)