Obsah

Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvková organizace

 

Vítejte v sekci věnované Základní umělecké škole Domažlice

 

 adresa:  B. Němcové 119, 344 11  Domažlice
 tel.a fax:  379 722 216
 e-mail:  zus.domazlice@seznam.cz
 www stránky:  www.zus-domazlice.cz


 

  • Naše škola má za sebou více než padesát let existence a již od  svého vzniku– roku 1952 – si klade za svůj hlavní cíl vzdělávat talentované mladé lidi a podporovat jejich kulturní cítění.

  • V současné době zde studuje 750 žáků ve čtyřech studijních oborech (hudební, literárně dramatický, taneční, výtvarný).

  • Žáci  školy se pravidelně a s velmi dobrými výsledky účastní různých festivalů, přehlídek, soutěží a mnoha dalších kulturních akcí.

  • Škola také připravuje žáky pro další studium na odborných školách uměleckého zaměření.

 Kde nás najdete:

ZUŠ