Obsah

Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvková organizace

 

Adresa: B. Němcové 119, 344 11  Domažlice

 
Statutární zástupce: ředitel Josef Kuneš
 
Odloučené pracoviště: Klenčí p. Čerch. 330, 345 34
 
IČO: 70942285
 
IZO: 102004579
 
Identifikátor zařízení: 600065707    
 
Obchodní rejstřík: zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddílu Pr, vložce číslo 455
 
Datum vzniku práv. subj.: 1. ledna 2002
 
Forma hospodaření: příspěvková organizace
 
Číslo běžného účtu: 175213761/0300
 
Číslo účtu FKSP: 175352550/0300
 
Kapacita školy: 750 žáků
 
Studijní obory: hudební
                       literárně-dramatický
                       taneční
                       výtvarný
 
Tel. a fax: 379 722 216
 
Mobilní tel: 776 318 801

e-mail : zus.domazlice@seznam.cz