Menu
Město Domažlice
Domažlice

Zkoušky

Přijímací zkoušky v ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice

Přijímací zkoušky se konají každoročně v polovině května v ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice. Ideální věk uchazečů je šest let (výuka v ZUŠ pak začíná zároveň se školní docházkou), vítáni jsou ale i starší zájemci

Přijímací zkoušky do hudebního oboru

Hodnotí se:

 1. pěvecké dovednosti - uchazeč zazpívá jednoduchou lidovou píseň dle vlastního výběru (učitel dítě doprovází na klavír, kvalita zpěvu není rozhodující, hodnotí se především schopnost udržet melodii
 2. intonace - vybranou píseň hraje zkoušející postupně v různých polohách, uchazeč se snaží správně přeorientovat a zazpívat tuto píseň v nové tónině (od jiného tónu)
 3. rytmické cítění - uchazeč tleskáním zopakuje krátký rytmický útvar předvedený zkoušejícím (tzv. rytmická ozvěna, děti znají z MŠ)

Při přijímací zkoušce nemusí mít uchazeč jasnou představu o zvoleném hudebním nástroji, šestileté děti navštěvují během prvního pololetí pouze lekce přípravné hudební výchovy a sborovou výuku. Starší děti se však snažíme zařadit do nástrojové výuky co nejdříve.

Přijímací zkoušky do výtvarného oboru

Zkouška trvá přibližně jednu hodinu a vychází ze zadání několika úkolů

Hodnotí se:

 1. kresební zdatnost
 2. cit pro barvu
 3. fantazie
 4. správné zhodnocení tvaru a jeho umístění

Přijímací zkoušky do tanečního oboru

Hodnotí se::

 1. cit pro rytmus
 2. koordinace pohybu
 3. tělesné dispozice

Uchazeči si s sebou přinesou obepnuté sportovní oblečení (např. dres, leginy, tričko, kraťasy, ...)

Přijímací zkoušky do literárně dramatického oboru

Děti pracují vždy ve skupince:

od 13.00 (1-4 třída)

Vše se děje formou her kde je sledováno:

 • schopnost adaptace v prostředí a ve skupině
 • pohybové možnosti (nikoli schopnosti )
 • schopnost komunikace (nikoli jen výslovnost)
 • fantazijní představivost

od 15.00 (5-9 třída)

 • schopnost adaptace v prostředí a ve skupině
 • pohybové možnosti (nikoli schopnosti )
 • schopnost komunikace (nikoli jen výslovnost)
 • fantazijní představivost
 • přečtení neznámého textu a jeho variace podle nálad
 • pohovor

Vše se děje v hodinovém bloku bez přítomnosti doprovodu. (pro větší otevřenost dětí)

Vedlejší menu

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)